Korsika “Wild” Bilder


Ordnen nach:  
   © 2015 Maarten Gilbert     

Datum:

September 2015

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Alta Rocca

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

Hinweis:

Hochlandpopulation

   © 2015 Maarten Gilbert     

Datum:

Mai 2015

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Alta Rocca

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

Hinweis:

Hochlandpopulation

   © 2015 Maarten Gilbert     

Datum:

September 2015

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Alta Rocca

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

Hinweis:

Hochlandpopulation

   © 2013 Birgit & Peter Oefinger     

Datum:

13. September 2013

Herkunft:

Frankreich / Südwest-Korsika

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

Hinweis:

Küstenpopulation

   © 2013 Birgit & Peter Oefinger     

Datum:

13. September 2013

Herkunft:

Frankreich / Südwest-Korsika

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

Hinweis:

Küstenpopulation

   © 2013 Birgit & Peter Oefinger     

Datum:

13. September 2013

Herkunft:

Frankreich / Südwest-Korsika

Geschlecht:

Alter:

Jungtier

Georeference:

Hinweis:

Küstenpopulation

   © 2013 Birgit & Peter Oefinger     

Datum:

14. September 2013

Herkunft:

Frankreich / Südwest-Korsika

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

Hinweis:

Küstenpopulation

   © 2013 Birgit & Peter Oefinger     

Datum:

14. September 2013

Herkunft:

Frankreich / Südwest-Korsika

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

Hinweis:

Küstenpopulation

   © 2013 Birgit & Peter Oefinger     

Datum:

14. September 2013

Herkunft:

Frankreich / Südwest-Korsika

Geschlecht:

Alter:

Jungtier

Georeference:

Hinweis:

Küstenpopulation

   © 2013 Birgit & Peter Oefinger     

Datum:

14. September 2013

Herkunft:

Frankreich / Südwest-Korsika

Geschlecht:

Alter:

Georeference:

Hinweis:

Küstenpopulation

   © 2012 Norbert Ehritt     

Datum:

11. September 2012

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Restonica Tal

Geschlecht:

Weiblich

Alter:

Adult

Georeference:

alt. 1657 m,

Hinweis:

(Linie A)

   © 2012 Norbert Ehritt     

Datum:

11. September 2012

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Restonica Tal

Geschlecht:

Weiblich

Alter:

Adult

Georeference:

alt. 1485 m

Hinweis:

(Linie A)

   © 2012 Norbert Ehritt     

Datum:

11. September 2012

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Restonica Tal

Geschlecht:

Weiblich

Alter:

Adult

Georeference:

alt. 1516 m

Hinweis:

(Linie A)

   © 2012 Norbert Ehritt     

Datum:

8. September 2012

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Valdu-Niellu

Geschlecht:

Paar

Alter:

Adult

Georeference:

alt 1307 m

Hinweis:

links Weibchen, rechts Männchen (Linie B?)

   © 2011 Norbert Ehritt     

Datum:

6. September 2011

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Valdu-Niellu

Geschlecht:

Weiblich

Alter:

Adult

Georeference:

alt. 1436 m

Hinweis:

(Linie B?)

   © 2012 Norbert Ehritt     

Datum:

12. September 2012

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Vizzavona-Cascades d´Anglais

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

alt. 1098 m

Hinweis:

(Linie B?)

   © 2012 Norbert Ehritt     

Datum:

7. September 2012

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Col de Verghio

Geschlecht:

Alter:

Jungtier

Georeference:

alt. 1592 m

Hinweis:

(Linie B?)

   © 2011 Norbert Ehritt     

Datum:

September 2011

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Haute-Corse / Valdu-Niellu

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

Hinweis:

(Linie B?)

   © 2011 Norbert Ehritt     

Datum:

September 2011

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Haute-Corse / Valdu-Niellu

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

Hinweis:

(Linie B?)

   © 2011 Norbert Ehritt     

Datum:

September 2011

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Haute-Corse / Valdu-Niellu

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

Hinweis:

(Linie B?)

   © 2011 Norbert Ehritt     

Datum:

September 2011

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Haute-Corse / Valdu-Niellu

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

Hinweis:

(Linie B?)

   © 2010 Robert & Sabine Müller     

Datum:

13. Juni 2010

Herkunft:

Frankreich / Korsika

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2010 Robert & Sabine Müller     

Datum:

13. Juni 2010

Herkunft:

Frankreich / Korsika

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2003 Bärbel Henschel     

Datum:

2003

Herkunft:

Frankreich / Korsika

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2003 Bärbel Henschel     

Datum:

2003

Herkunft:

Frankreich / Korsika

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2008 Wolfram Schurig     

Datum:

14. August 2008

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Vizzavona / Cascade d`Anglais / Bocca di Funtanella

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Subadult

Georeference:

alt. ca. 1100m - 1400m

   © 2008 Wolfram Schurig     

Datum:

14. August 2008

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Vizzavona / Cascade d`Anglais / Bocca di Funtanella

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

alt. ca. 1100m - 1400m

   © 2008 Wolfram Schurig     

Datum:

14. August 2008

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Vizzavona / Cascade d`Anglais / Bocca di Funtanella

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

alt. ca. 1100m - 1400m

   © 2008 Wolfram Schurig     

Datum:

19. August 2008

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Calasima-Rau u Viru / Grotto des Anges

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

alt. ca. 1100m

   © 2008 Wolfram Schurig     

Datum:

19. August 2008

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Calasima-Rau u Viru / Grotto des Anges

Geschlecht:

Alter:

Jungtier

Georeference:

alt. ca. 1100m

   © 2008 Wolfram Schurig     

Datum:

10. August 2008

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Canaglia / Ruisseau de Manganello

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

alt. ca. 900m

   © 2008 Wolfram Schurig     

Datum:

10. August 2008

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Canaglia / Ruisseau de Manganello

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

alt. ca. 900m

   © 2008 Wolfram Schurig     

Datum:

10. August 2008

Herkunft:

France / Corse / Canaglia / Ruisseau de Manganello

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

alt. ca. 900m

   © 2008 Wolfram Schurig     

Datum:

10. August 2008

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Canaglia / Ruisseau de Manganello

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

alt. ca. 900m

   © 2008 Wolfram Schurig     

Datum:

10. August 2008

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Canaglia / Ruisseau de Manganello

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

alt. ca. 900m

   © 2008 Wolfram Schurig     

Datum:

10. August 2008

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Canaglia / Ruisseau de Manganello

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

alt. ca. 900m

   © 2008 Wolfram Schurig     

Datum:

10. August 2008

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Canaglia / Ruisseau de Manganello

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

alt. ca. 900m

   © 2006 Wolfram Schurig     

Datum:

6. September 2006

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Haute-Corse / Valdu Niellu / Cascades de Radule

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

alt. ca. 1300m

   © 2006 Wolfram Schurig     

Datum:

6. September 2006

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Haute-Corse / Valdu Niellu / Cascades de Radule

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

alt. ca. 1300m

   © 2006 Wolfram Schurig     

Datum:

6. September 2006

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Haute-Corse / Valdu Niellu / Cascades de Radule

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

alt. ca. 1300m

   © 2006 Wolfram Schurig     

Datum:

6. September 2006

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Haute-Corse / Valdu Niellu / Cascades de Radule

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

alt. ca. 1300m

   © 2006 Wolfram Schurig     

Datum:

6. September 2006

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Haute-Corse / Valdu Niellu / Cascades de Radule

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

alt. ca. 1300m

   © 2006 Wolfram Schurig     

Datum:

6. September 2006

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Haute-Corse / Valdu Niellu / Cascades de Radule

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

alt. ca. 1300m

   © 2006 Wolfram Schurig     

Datum:

29. August 2006

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Haute-Corse / Gorges de Restonica / Bergerie de Grotelles-Lac de Melo

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

alt. ca. 1500m

   © 1999 Jan van der Voort     

Datum:

April 1999

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Col de Verghio

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

   © 1999 Jan van der Voort     

Datum:

April 1999

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Col de Verghio

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

   © 1999 Jan van der Voort     

Datum:

April 1999

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Col de Verghio

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

   © 1999 Jan van der Voort     

Datum:

April 1999

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Col de Verghio

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

   © 1999 Jan van der Voort     

Datum:

April 1999

Herkunft:

Frankreich / Korsika / Col de Verghio

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference: