Ordnen nach:  
   © 2008 Wolfgang Simlinger     

Datum:

24. Dezember 2008

Herkunft:

Italien / Latium / Rom / Forum Romanum

Art:

Podarcis muralis nigriventris (wild)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2005 Wolfgang Simlinger     

Datum:

Mai 2005

Herkunft:

Portugal / Algarve / Seixe Tal

Art:

Lacerta schreiberi (wild)

Geschlecht:

Paar

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2005 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2005

Herkunft:

Madeira

Art:

Teira dugesii dugesii (wild)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2005 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2005

Herkunft:

Madeira

Art:

Teira dugesii dugesii (wild)

Geschlecht:

Weiblich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2005 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2005

Herkunft:

Kroatien / Insel Krk

Art:

Algyroides nigropunctatus nigropunctatus (wild)

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2005 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2005

Herkunft:

Kroatien / Insel Krk

Art:

Algyroides nigropunctatus nigropunctatus (wild)

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2005 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2005

Herkunft:

Kroatien / Insel Krk

Art:

Algyroides nigropunctatus nigropunctatus (wild)

Geschlecht:

Gruppe

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2005 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2005

Herkunft:

Portugal / Algarve

Art:

Lacerta schreiberi (wild)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2005 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2005

Herkunft:

Portugal / Algarve

Art:

Lacerta schreiberi (wild)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2005 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2005

Herkunft:

Portugal / Algarve

Art:

Lacerta schreiberi (wild)

Geschlecht:

Weiblich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2005 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2005

Herkunft:

Portugal / Algarve

Art:

Lacerta schreiberi (wild)

Geschlecht:

Weiblich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2005 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2005

Herkunft:

Kroatien / Insel Krk

Art:

Lacerta trilineata major (wild)

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2005 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2005

Herkunft:

Kroatien / Insel Krk

Art:

Lacerta trilineata major (wild)

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2005 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2005

Herkunft:

Österreich / Niederösterreich / Hainburg

Art:

Lacerta viridis viridis (wild)

Geschlecht:

Paar

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2005 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2005

Herkunft:

Österreich / Niederösterreich / Hainburg

Art:

Lacerta viridis viridis (wild)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2005 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2005

Herkunft:

Portugal / Algarve

Art:

Timon lepidus lepidus (wild)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2005 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2005

Herkunft:

Portugal / Algarve

Art:

Timon lepidus lepidus (wild)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2005 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2005

Herkunft:

Portugal / Algarve

Art:

Timon lepidus lepidus (wild)

Geschlecht:

Alter:

Jungtier

Georeference:

   © 2005 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2005

Herkunft:

Portugal / Algarve

Art:

Timon lepidus lepidus (wild)

Geschlecht:

Alter:

Jungtier

Georeference:

   © 2004 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2004

Herkunft:

Griechenland / Insel Korfu

Art:

Lacerta trilineata major (wild)

Geschlecht:

Alter:

Jungtier

Georeference:

   © 2004 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2004

Herkunft:

Griechenland / Insel Korfu

Art:

Lacerta trilineata major (wild)

Geschlecht:

Alter:

Jungtier

Georeference:

   © 2004 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2004

Herkunft:

Griechenland / Insel Korfu

Art:

Lacerta trilineata major (wild)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2004 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2004

Herkunft:

Griechenland / Insel Korfu

Art:

Lacerta trilineata major (wild)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2004 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2004

Herkunft:

Griechenland / Insel Korfu

Art:

Lacerta trilineata major (wild)

Geschlecht:

Paar

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2004 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2004

Herkunft:

Griechenland / Insel Korfu

Art:

Lacerta trilineata major (wild)

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2003 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2003

Herkunft:

Griechenland / Korfu

Art:

Algyroides nigropunctatus nigropunctatus (wild)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2003 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2003

Herkunft:

Griechenland / Korfu

Art:

Algyroides nigropunctatus nigropunctatus (wild)

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2003 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2003

Herkunft:

Griechenland / Korfu

Art:

Algyroides nigropunctatus nigropunctatus (wild)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2003 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2003

Herkunft:

Griechenland / Korfu

Art:

Algyroides nigropunctatus nigropunctatus (wild)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2003 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2003

Herkunft:

Griechenland / Insel Korfu

Art:

Podarcis ionicus (wild)

Geschlecht:

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2003 Wolfgang Simlinger     

Datum:

2003

Herkunft:

Griechenland / Insel Korfu

Art:

Podarcis ionicus (wild)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference: