Spanien / Pityusen / Ibiza / Illa Redona de Santa Eulària und Illa Grossa de Santa Eulària. 

Unterart:

Podarcis pityusensis redonae  (EISENTRAUT, 1928)

Synonyme:

Lacerta pityusensis grossae  MÜLLER, 1929