Ordnen nach:  
   © 2009 Grzegorz Mulkowski     

Datum:

September 2009

Herkunft:

Gran Canaria

Art:

Gallotia stehlini (captive)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2009 Grzegorz Mulkowski     

Datum:

September 2009

Herkunft:

Gran Canaria

Art:

Gallotia stehlini (captive)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2009 Grzegorz Mulkowski     

Datum:

September 2009

Herkunft:

Gran Canaria

Art:

Gallotia stehlini (captive)

Geschlecht:

Weiblich

Alter:

Subadult

Georeference:

   © 2009 Grzegorz Mulkowski     

Datum:

15. Juli 2009

Herkunft:

Nordhern Teneriffa

Art:

Gallotia galloti eisentrauti (captive)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2009 Grzegorz Mulkowski     

Datum:

15. Juli 2009

Herkunft:

Nord Teneriffa

Art:

Gallotia galloti eisentrauti (captive)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2009 Grzegorz Mulkowski     

Datum:

15. Juli 2009

Herkunft:

Nord Teneriffa

Art:

Gallotia galloti eisentrauti (captive)

Geschlecht:

Weiblich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2009 Grzegorz Mulkowski     

Datum:

15. Juli 2009

Herkunft:

Nord Teneriffa

Art:

Gallotia galloti eisentrauti (captive)

Geschlecht:

Weiblich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2009 Grzegorz Mulkowski     

Datum:

14. Juli 2009

Herkunft:

La Palma

Art:

Gallotia galloti palmae (captive)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2009 Grzegorz Mulkowski     

Datum:

14. Juli 2009

Herkunft:

La Palma

Art:

Gallotia galloti palmae (captive)

Geschlecht:

Weiblich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2009 Grzegorz Mulkowski     

Datum:

Februar 2009

Herkunft:

La Palma

Art:

Gallotia galloti palmae (captive)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2009 Grzegorz Mulkowski     

Datum:

Februar 2009

Herkunft:

La Palma

Art:

Gallotia galloti palmae (captive)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2009 Grzegorz Mulkowski     

Datum:

Februar 2009

Herkunft:

Gran Canaria

Art:

Gallotia stehlini (captive)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2009 Grzegorz Mulkowski     

Datum:

Februar 2009

Herkunft:

Gran Canaria

Art:

Gallotia stehlini (captive)

Geschlecht:

Weiblich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2009 Grzegorz Mulkowski     

Datum:

Februar 2009

Herkunft:

Griechenland

Art:

Algyroides nigropunctatus nigropunctatus (captive)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2009 Grzegorz Mulkowski     

Datum:

Februar 2009

Herkunft:

Italien

Art:

Podarcis muralis maculiventris (captive)

Geschlecht:

Alter:

Jungtier

Georeference:

   © 2009 Grzegorz Mulkowski     

Datum:

Februar 2009

Herkunft:

Italien

Art:

Podarcis muralis maculiventris (captive)

Geschlecht:

Alter:

Jungtier

Georeference:

   © 2009 Grzegorz Mulkowski     

Datum:

Februar 2009

Herkunft:

Kroatien

Art:

Lacerta trilineata major (captive)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2009 Grzegorz Mulkowski     

Datum:

Februar 2009

Herkunft:

Kroatien

Art:

Lacerta trilineata major (captive)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2009 Grzegorz Mulkowski     

Datum:

Februar 2009

Herkunft:

Kroatien

Art:

Lacerta trilineata major (captive)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

   © 2008 Grzegorz Mulkowski     

Datum:

13. April 2008

Herkunft:

Kroatien

Art:

Lacerta trilineata major (captive)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Subadult

Georeference: