Ordnen nach:  
   © 2019 Tomas Chipiri Buruwate     

Datum:

7. Juni 2019

Herkunft:

Nord-Mosambik / Nassa / Mecula

Art:

Nucras boulengeri (wild)

Geschlecht:

Alter:

Subadult

Georeference:

-12.151191 38.055397

Hinweis:

cf. boulengeri
Quelle: iNaturalist.org

   © 2019 Tomas Chipiri Buruwate     

Datum:

6. Juni 2019

Herkunft:

Mosambik / Nassa / Mecula

Art:

Holaspis laevis (wild)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

-12.151785 38.055405

Hinweis:

Quelle: iNaturalist.org

   © 2019 Tomas Chipiri Buruwate     

Datum:

28. Mai 2019

Herkunft:

Nord-Mosambik / Nassa / Mecula

Art:

Meroles squamulosus (wild)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

-12.171839 38.111172

Hinweis:

Quelle: iNaturalist.org

   © 2019 Tomas Chipiri Buruwate     

Datum:

28. Mai 2019

Herkunft:

Nord-Mosambik / Nassa / Mecula

Art:

Meroles squamulosus (wild)

Geschlecht:

Männlich

Alter:

Adult

Georeference:

-12.171839 38.111172

Hinweis:

Quelle: iNaturalist.org

   © 2019 Tomas Chipiri Buruwate     

Datum:

8. Mai 2019

Herkunft:

Nord-Mosambik / Nassa / Mecula

Art:

Nucras boulengeri (wild)

Geschlecht:

Alter:

Jungtier

Georeference:

-12.193259 38.134813

Hinweis:

cf. boulengeri
Quelle: iNaturalist.org

   © 2019 Tomas Chipiri Buruwate     

Datum:

8. Mai 2019

Herkunft:

Nord-Mosambik / Nassa / Mecula

Art:

Nucras boulengeri (wild)

Geschlecht:

Alter:

Jungtier

Georeference:

-12.193259 38.134813

Hinweis:

cf. boulengeri
Quelle: iNaturalist.org

   © 2019 Tomas Chipiri Buruwate     

Datum:

22. April 2019

Herkunft:

Nord-Mosambik / Nassa / Mecula

Art:

Nucras boulengeri (wild)

Geschlecht:

Alter:

Jungtier

Georeference:

-12.170482 38.077041

Hinweis:

cf. boulengeri
Quelle: iNaturalist.org

   © 2019 Tomas Chipiri Buruwate     

Datum:

22. April 2019

Herkunft:

Nord-Mosambik / Nassa / Mecula

Art:

Nucras boulengeri (wild)

Geschlecht:

Alter:

Jungtier

Georeference:

-12.170482 38.077041

Hinweis:

cf. boulengeri
Quelle: iNaturalist.org

   © 2017 Tomas Chipiri Buruwate     

Datum:

12. März 2017

Herkunft:

Nord-Mosambik / Nassa / Mecula

Art:

Nucras boulengeri (wild)

Geschlecht:

Weiblich

Alter:

Adult

Georeference:

-12.178591 38.084164

Hinweis:

cf. boulengeri
Quelle: iNaturalist.org